TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBB: 11/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16% và họp ĐHCĐ

03-03-2011 - 11:01 AM | Doanh nghiệp

NBB: 11/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 15/4/2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2011

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt:

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ thực hiện : 16% (1600 đồng / cổ phiếu). Đối với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, chuyển đổi và cổ tức: không được nhận cổ tức 2010.

Thời gian thực hiện : 15/4/2011

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các TVLK nơi mở tài khoản;

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vào các ngày từ 15/04/2011 và xuất trình CMND, Sổ chứng nhận.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên:

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Đối với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, chuyển đổi và cổ tức: không có quyền biểu quyết

Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1(01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

Thời gian dự kiến tổ chức: 15/4/2011 đến 25/04/2011.

Địa điểm: Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy thông báo sau.

Minh Thành
 Theo VSD

thanhhuong

Trở lên trên