TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBC: 25/2 chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

31-01-2013 - 11:52 AM | Doanh nghiệp

NBC: 25/2 chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 20/03/2013

- Địa điểm thực hiện: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

- Nội dung họp/ lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2012;

+ Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án hầm lò mỏ than Núi Béo.

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát, tăng vốn Điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên