TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBC: Sáu tháng EPS đạt 4.219 đồng

05-08-2008 - 10:48 AM | Doanh nghiệp

NBC: Sáu tháng EPS đạt 4.219 đồng

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý II CTCP Than Núi Béo (NBC) đạt 2.173 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4.219 đồng.

Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II đạt 374,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 700,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II đạt 46,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 90,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý II đạt 13 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 25,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong quý II là 6,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 12,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II là 20,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 39,7 tỷ đồng.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu trong quý II đạt 375 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 750 đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu (đơn vị đồng)

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 374,677,191,430

 700,605,105,957

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   46,658,815,438

   90,342,218,125

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

   13,039,875,484

   25,312,389,188

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

   13,039,875,484

   25,312,389,188

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

                   2,173

                   4,219

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

                      375

                      750

 

Huỳnh Duy

duylinh

Trở lên trên