TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBC và TC6: Doanh thu tăng, LNST giảm mạnh so với cùng kỳ

28-07-2009 - 09:55 AM | Doanh nghiệp

NBC và TC6: Doanh thu tăng, LNST giảm mạnh so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của CTCP Than Núi Béo (NBC) giảm 53,6%, của CTCP Than Cọc Sáu (TC6) giảm 60,4% so với cùng kỳ năm 2008.

CTCP Than Núi Béo (mã: NBC) công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 11,99 tỷ đồng, giảm 52,6% so với cùng kỳ năm 2008.

Quý II, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 426,40 tỷ đồng, tăng 51,72 tỷ đồng, tương đương tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2008. Lũy kế 6 tháng đạt 769,61 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng, tương đương tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 8,34 tỷ đồng, giảm 4,7 tỷ đồng, tương đương giảm 36% so với cùng kỳ năm 2008. Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 11,99 tỷ đồng, giảm 13,32 tỷ đồng, tương đương giảm 52,6% so với cùng kỳ năm 2008.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 6 tháng đạt 1.999 đồng.

Công ty Cổ phần than Cọc Sáu (mã: TC6) công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 11,86 tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm 2008.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 564,63 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 131,7 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 950,66 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 107,8 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 1,22 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ (tương đương giảm 8,18 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 11,86 tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 18,1 tỷ đồng).

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 6 tháng đạt 1.318 đồng.

Quỳnh Khanh
Theo HNX

khanhhoa

Trở lên trên