TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBP: Cả năm 2012 lãi 28,29 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước

17-02-2013 - 13:00 PM | Doanh nghiệp

NBP: Cả năm 2012 lãi 28,29 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước

Lũy kế cả năm 2012 NBP đạt 626,48 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 28,29 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 158,67 tỷ đồng, giảm 6% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,63 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ quý 4/2012.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 96% cùng kỳ là 62% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 6,36 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình theo công văn số 7606 /BCT-ĐTĐL ngày 20 tháng 8 năm 2012 về việc triển khai công tác tính toán thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 Công ty CPNĐ Ninh bình chính thức tham gia, hoạt động sản xuất và thanh toán theo cơ chế chào giá cạnh tranh, nên doanh thu giảm.                                                 

Quý 4/2011 lợi nhuận tăng so với quý 4/2012 là từ tháng 1 đến tháng 11/2011 EVN mới tạm thanh toán tiền mua điện cho CT bằng 90% giá điện của hợp đồng 2008-2010 theo công văn số629/EVN-TCKT ngày 03/03/2011                                                     

Đến ngày 13/02/2012 EVN mới có Nghị quyết số 86/NQ-HĐTV về giá mua điện chính thức 2011 cho Công ty. Do đó toàn bộ phần chênh lệch doanh thu của 3 quý năm 2011 đều tính vào quý 4/ 2011.Các chỉ tiêu kinh tế khác không thay đổi nhiều. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh khác là do hoàn lại trích dự phòng TCMVL và vật tư thu hồi sau sữa chữa lớn.

Lũy kế cả năm 2012 NBP đạt 626,48 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 28,29 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

158.67

169.07

-6.15%

626.48

580.86

7.85%

Giá vốn

152.3

105.31

 

553.62

490.21

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

95.99%

62.29%

 

88.37%

84.39%

 

LN gộp

6.36

63.76

-90.03%

72.86

90.65

-19.62%

LNTT

2.19

50.19

-95.64%

37.66

49.77

-24.33%

LNST

1.63

38.96

-95.82%

28.29

37.33

-24.22%

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên