TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NBP: Quý I/2013 LNST đạt 11,4 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ

23-04-2013 - 17:32 PM | Doanh nghiệp

NBP: Quý I/2013 LNST đạt 11,4 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ

Giá điện quý 1 năm 2013 công ty tạm tính bằng 90% giá điện năm 2012 .

Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (mã CK: NBP) công bố báo cáo tài chính quý I/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 238,64 tỷ đồng tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 27,94 tỷ đồng tăng 70% so với quý I/2013.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,122 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ trong khi không phát sinh chi phí tài chính, chi phí bán hàng giảm nên mặc dù chi phí QLDN tăng 25% nhưng NBP vẫn lãi ròng 11,4 tỷ đồng tăng 191% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo giải trình của NBP, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do trong quí 1 năm 2013 Công ty huy động được phát sản lượng điện tối đa, sản lượng điện quý 1/2013 tăng hơn quý 1/2012 là 31,18 triệu kwh. Giá điện quý 1 năm 2013 công ty tạm tính bằng 90% giá điện năm 2012 .

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

 238.640.838.345

 152.513.668.594

56%

Giá vốn hàng bán

 210.699.403.068

 136.114.604.083

 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   27.941.435.277

   16.399.064.511

70%

Doanh thu hoạt động tài chính

     1.122.137.957

        147.060.713

 

Chi phí tài chính

 

           6.335.000

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

 

           6.335.000

 

Chi phí bán hàng

        133.607.387

        225.437.000

-41%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

   14.502.690.829

   11.585.986.713

25%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

   14.427.275.018

     4.728.366.511

 

Lợi nhuận khác

        726.298.947

        549.884.135

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

   15.153.573.965

     5.278.250.646

187%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

   11.403.573.965

     3.921.250.646

191%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)

                    886

                    305

 

BCTC quý I/2013

Thanh Tú

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên