TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NGC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%, lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

26-03-2015 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

NGC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%, lên kế hoạch tăng vốn điều lệ
Biến động giá cổ phiếu NGC 6 tháng qua

Tại ĐHCĐ sắp tới, công ty sẽ trình và lấy ý kiến Đại hội về Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và một số vấn đề liên quan khác.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

Tên tổ chức phát hành: CTCP Chế Biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGC)

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 và Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.

1.     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015:

−     Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

−     Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 5 năm 2015 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên thư mời cổ đông về dự đại hội).

−     Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014. Kế hoạch SXKD năm 2015;

+ Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Trình và lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và một số vấn đề liên quan khác.

2.     Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014:

−     Tỷ lệ thực hiện:    10%/cổ phiếu(1.000 đồng/cổ phiếu).

−     Thời gian thanh toán:  08/05/2015

−     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với CK lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

PV

Theo InfoNet

Trở lên trên