TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NGC: Kiểm toán lưu ý về cách ghi nhận doanh thu, chi phí

29-08-2012 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

NGC: Kiểm toán lưu ý về cách ghi nhận doanh thu, chi phí

Nếu đánh giá lại các khoản thu/chi của NGC 6 tháng đầu năm 2012 theo ý kiến kiểm toán, LNTT của NGC 6 tháng 2012 có thể giảm 1,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC) công bố báo cáo bán niên có soát xét.

Kết quả kinh doanh 6 tháng 2012 sau soát xét nhìn chung không có gì thay đổi so với báo cáo trước soát xét của công ty. Tuy nhiên, có vài điểm mà kiểm toán loại trừ liên quan đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí. Theo đó, sự ghi nhận của NGC làm tăng LNTT của công ty so với các quy định.

Trong khoản mục chi phí trả trước của NGC có chi phí lãi vay dài hạn 629 triệu đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá 255 triệu đồng. NGC chưa ghi nhận các khoản này vào chi phí trong kỳ. Hai khoản này đều phát sinh từ khoản vay đầu tư xây dựng nhà máy Tắc Cậu.

Theo biên bản họp HĐQT ngày 13/2/2012 của NGC, các khoản chi phí tài chính này sẽ được ghi nhận khi công ty nhận được tiền bồi thường di dời nhà máy hiện hữu. ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT và BGĐ công ty thúc đẩy tiến độ thực hiện phương án, nhằm sớm thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời.

Ngoài ra, theo ý kiến kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2012 NGC có xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu xuất khẩu không đúng với thời điểm xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu xuất khẩu. Điều này dẫn đến LNTT của NGC 6 tháng 2012 tăng lên khoảng 293 triệu đồng.

Như vậy, nếu đánh giá lại các khoản thu/chi của NGC 6 tháng đầu năm 2012 theo ý kiến kiểm toán, LNTT của NGC 6 tháng 2012 có thể giảm 1,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo soát xét, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm của NGC đạt 669 triệu đồng, lãi sau thuế đạt 602 triệu đồng, giảm 58,7% so với cùng kỳ 2011.

NGC đã gửi báo cáo giải trình lên Sở giao dịch. Theo đó, các khoản mục chi phí chưa được ghi nhận, phát sinh từ khoản vay đầu tư xây dựng nhà máy Tắc Cậu, không phải dự án đầu tư  mở rộng phát triển SXKD mà chỉ có mục đích di dời nhà máy hiện hữu tại thành phố Rạch Giá theo quy hoạch của UBND thành phố Rạch Giá. Do vậy các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư sẽ được phân bổ dần vào chi phí SXKD, và NGC sẽ phân bổ khi nhận được các khoản bồi thường và hỗ trợ di dời của nhà máy hiện hữu, dự kiến trong năm 2012.

Về việc ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm, NGC cho biết công ty đã xuất 4 hóa đơn bán hàng đi Nhật trị giá 4,2 tỷ đồng vào ngày 30/6/2012. Các lô hàng đã thông quan vào các ngày từ 2-7/7/2012, NGC đã nhận tiền từ phía bên mua hàng.

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên