TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NGC: Năm 2008 lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng

19-01-2009 - 10:17 AM | Doanh nghiệp

NGC: Năm 2008 lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng

Mức lợi nhuận này tăng 24% so năm 2007. EPS cả năm đạt 3.994 đồng/CP.

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã: NGC) công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2008.

 

Doanh thu quý IV công ty đạt 44,7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đạt 176 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận sau thuế của quý đạt 724,75 triệu đồng. 9 tháng mức lợi nhuận này là 3,26 tỷ đồng, như vậy lợi nhuận quý này đã giảm so với 3 quý trước.


Lũy kế 12 tháng, lợi nhuận sau thuế công ty đạt gần 4 tỷ đồng. EPS cả năm là 3.994 đồng/CP.

 

Tại thời điểm ngày 31/12/2008, khoản vay và nợ ngắn hạn công ty chiếm 59% tổng nguồn vốn công ty.

 

Đồng thời hai khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm 66% tổng tài sản công ty.


Kết quả kinh doanh năm 2008( tỷ đồng)

 

Chỉ tiêu

Đầu năm

Cuối năm

Doanh thu thuần từ bán hàng

150

176

Lợi nhuận gộp

13,5

17,2

Chi phí tài chính

Lãi tiền vay

Lỗ ngoại tệ

1,16

0,91

0,24

 

3,17

1,91

1,26

Lợi nhuận sau thuế

2,12

3,99

 

 P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên