TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NIS, FDT: Báo lỗ quý 4/2012

27-01-2013 - 22:39 PM | Doanh nghiệp

NIS, FDT: Báo lỗ quý 4/2012

Lũy kế cả năm 2012, NIS đạt 36,15 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 3% và lợi nhuận sau thuế đạt 464 triệu đồng, giảm 70% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần  dịch vụ hạ tầng Mạng (NIS) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và  cả năm 2012.

Doanh thu quý 4/2012 đạt 9,73 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%  so với cùng kỳ năm trước và lỗ 446 triệu đồng cùng kỳ quý 4/2011 đạt 93 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2012, NIS đạt 36,15 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 3% và lợi nhuận sau thuế đạt 465 triệu đồng, giảm 70% so với năm 2011.

EPS cả năm 2012 đạt 155 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

9.73

9.26

5.08%

36.15

35.08

3.05%

LNTT

-0.65

0.12


0.56

2.04

-72.55%

LNST

-0.45

0.09


0.46

1.53

-69.93%

EPS (đồng)

 

31

 

155

509

 

 
Công ty Cổ phần Fiditour (FDT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 173,87 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 1,77 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 2,79 tỷ đồng LNST.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 97% cùng kỳ là 94% nên lợi nhuận gộp đạt 5,91 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, FDT đạt 523,81 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,03 tỷ đồng, giảm 87% so với năm 2011. EPS năm 2011 đạt 399 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

173.87

137.15

26.77%

523.81

489.24

7.07%

Giá vốn

167.95

128.92

 

499.07

461.31

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

96.60%

94.00%

 

95.28%

94.29%

 

LN gộp

5.91

8.23

-28.19%

24.74

27.93

-11.42%

LNTT

-1.77

3.73

 

1.38

10.59

-86.97%

LNST

-1.77

2.79

 

1.03

7.94

-87.03%

EPS (đồng)

 

915.00

 

399

2.600

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên