TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NKD: ĐHCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi giữa NKD và KDC là 1,1:1

07-05-2010 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

NKD: ĐHCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi giữa NKD và KDC là  1,1:1

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP CBTP Kinh Đô Miền Bắc (MCK: NKD) đã thông qua tất cả các nội dung trình tại đại hội

Sáp nhập NKD, KIDO  vào KDC

HĐQT đại hội đồng cổ đông 3 phương án sáp nhập NKD, CTCP KIDO vào CTCP Kinh Đô (MCK: KDC):  KDC mua lại tài sản 1 phần hoặc toàn bộ; KDC dùng tiền mua lại toàn bộ cổ phiếu NKD; KDC hoán đổi CP – KDC sẽ phát hành thêm CP để đổi lấy 100% CP NKD và KIDO.

Sau khi xem xét thuận lợi và khó khăn của 3 phương án sáp nhập, đơn vị tư vấn CTCK Bảo Việt (BVSC) đề xuất HĐQT phương án sáp nhập hoán đổi cổ phiếu. Như vậy sau sáp nhập, NKD sẽ trở thành Công ty con, dưới hình thức Công ty TNHH MTV, với chủ sở hữu của KDC.

Tỷ lệ hoán đổi NKD vào KDC được HĐQT đề xuất 1,1:1 tương đương 1,1cổ phiếu NKD đổi lấy 01cổ phiếu KDC. Số lượng cổ phiếu KDC cần phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu NKD là 13.749.288CP.

Lộ trình sáp nhập: Thời gian từ khi chốt danh sách cổ đông để hoán đổi CP đến ngày chính thức giao dịch CP hoán đổi là 45 ngày.

Dự kiến EPS sau khi sáp nhập NKD, KIDO và KDC năm 2010 là 6.489 đồng. EPS năm 2010 trước sáp nhập dự kiến của NKD là 6.018 đồng; KDC là 6.449 đồng; KIDO là 6.402 đồng

Lợi ích sáp nhập đối với công ty: Gia tăng vị thế cạnh tranh; giảm chi phí kinh doanh; giảm rủi ro kinh doanh; dễ dàng thu hút nhân sự; nâng cao tính minh bạch trong quản trị; cải thiện năng lực tài chính.

Doanh thu trước và sau khi sáp nhập NKD, KIDO vào KDC

Lợi ích đối với cổ đông:

Tập đoàn Kinh Đô có quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, trở thành Tập đoàn thực phẩm lớn trong khu vực. Doanh thu năm đầu tiên sau sáp nhập ước đạt 167 triệu USD, đạt 400 triệu USD sau 5 năm sáp nhập;

EPS sau sáp nhập sẽ mang lại giá trị lớn hơn so với trước sáp nhập và tăng bền vững, với mức tăng trưởng bình quân 03 năm sau khi sáp nhập khoảng 9%/năm;

Gia tăng vốn hóa thị trường, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tăng khả năng huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai;

Gia tăng khả năng thanh khoản của CP, tạo tiền đề niêm yết CP ở thị trường nước ngoài;

Nâng cao tính minh bạch chung của toàn tập đoàn; cổ đông nhận được các lợi thế khác: bất động sản, thặng dư vốn…

Lợi nhuận trước và sau sáp nhập NKD, KIDO vào KDC

Về câu hỏi của cổ đông liệu Kinh Đô có sáp nhập các đơn vị thành viên khác vào KDC không? Ông Trần Kim Thành chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kinh Đô cho biết, để Kinh Đô tiến hành sáp nhập một công ty nào vào KDC, Kinh Đô cần xem xét đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông và năng lực của Kinh Đô: tài chính, quản trị rủi ro, nhân sự…; Cty sáp nhập vào Kinh Đô phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.

NKD: Đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng

Tại đại hội này HĐQT cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2010 của NKD, theo đó doanh thu mục tiêu 920 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2009, doanh thu tăng 20%, lợi nhuận trước thuế tăng 20%. Cổ tức dự kiến năm 2010 là 24% bằng tiền mặt.

Trong năm nay, NKD sẽ phát triển 61 sản phẩm mới, bao gồm 21 sản phẩm công nghiệp, 40 sản phẩm Bakery. Chuẩn hóa và phát triển chuỗi cửa hàng Kinh Đô Bakery tại Hà Nội. ....

Cổ tức năm 2009 dự kiến là 24% bằng tiền mặt và chia thưởng cổ phiếu 20% cho cổ đông (đã thực hiện).


Q. Nguyễn
Theo NKD

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên