TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NSC: Quý I/2010 lãi sau thuế đạt 9.48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2009

26-04-2010 - 10:15 AM | Doanh nghiệp

NSC: Quý I/2010 lãi sau thuế đạt 9.48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2009

Mặc dù giá vốn hàng bán tăng 57%, chi phí tài chính tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2009 song LNTT quý I/2010 của NSC vẫn tăng 36% so với cùng kỳ 2009.

CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã NSC) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2010. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NSC trong quý I/2010 đạt hơn 74 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2009.

Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2010 đạt gần 1.13 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ 2009 (630 triệu đồng).

Mặc dù giá vốn hàng bán tăng 57% so với cùng kỳ 2009, chi phí tài chính tăng gấp 5 lần (435 triệu quý I/2010; quý I/2009 chưa đến 8.5 triệu) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 94% so với cùng kỳ 2009, song lợi nhuận trước thuế quý I/2010 của NSC đạt 12.64 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2009.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2010 của NSC đạt 9.479 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2009.

Chỉ tiêu Quý này (đồng)

Năm nay Năm trước Chênh lệch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 74,056,080,554 55,863,516,428 33%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4,016,176,242 10,358,814,400 -61%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 70,039,904,312 45,504,702,028 54%
4. Giá vốn hàng bán 47,924,614,660 30,548,795,534 57%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 22,115,289,652 14,955,906,494 48%
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,129,095,812 630,429,506 79%
7. Chi phí tài chính 435,803,492 8,482,000 5038%
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8,482,000 -100%
8. Chi phí bán hàng 5,632,243,194 4,141,127,964 36%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,550,142,041 2,345,089,669 94%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,626,196,737 9,091,636,367 39%
13. Lợi nhuận khác 13,900,000 214,506,796 -94%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,640,096,737 9,306,143,163 36%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,479,072,553 7,676,822,609 23%

Hoàng Ly
Theo NSC

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên