TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NSN: Cả năm 2012 lỗ 10 tỷ đồng

25-02-2013 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

NSN: Cả năm 2012 lỗ 10 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, NSN đạt 220,61 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm 2011 và lỗ 9,97tỷ đồng.

Công ty Cổ phần xây dựng 565 (NSN) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 90 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 489 triệu đồng.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 90% cùng kỳ là 100% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 9,46 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tình hình kinh tế khó khăn các công trình thi công chậm, thiếu vốn, công tác nghiêm thu thanh toán thu hồi vốn chậm, cộng thêm vào đó là giá cả vật tư vật liệu, xăng dầu, nhân công đầu vào tăng cao, công tác bù giá chậm được thanh toán và không bù đắp được so với trượt giá của thị trường.

STT

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV

89.916.355.868

67.039.355.650

2

Giá vốn bán hàng

80.451.371.577

51.785.161.062

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV

9.464.984.291

15.254.194.588

4

Chi phí lãi vay

4.817.850.516

9.448.108.744

5

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.707.321.603

5.778.485.985

6

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD

-1.073.164.605

33.129.943

7

Lợi nhuận sau thuế TNDN

-489.024.605

686.177.215

 Mặt khác vốn vay lớn, lãi vay cao chiếm 5,3% doanh thu là nguyên nhân dẫn đến lỗ so với quý 4/2011 là -171%.

Lũy kế cả năm 2012, NSN đạt 220,61 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm 2011 và lỗ 9,97tỷ đồng.

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên