TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NT2: Công ty TNHH Phát triển công nghệ đã bán 4,22 triệu cổ phiếu

15-01-2013 - 16:11 PM | Doanh nghiệp

NT2: Công ty TNHH Phát triển công nghệ đã bán 4,22 triệu cổ phiếu

Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2012.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (UpCOM-NT2) thông báo giao dịch cro phiếu của cổ đông lớn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CT TNHH Phát triển công nghệ

- Mã chứng khoán: NT2

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.600.000 CP (tỷ lệ 6,09%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Ngọc Anh

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.216.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.384.000 CP (tỷ lệ 4,45%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/12/2012

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2012.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên