TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NTB: Kiểm toán lưu ý khoản chưa trích lập dự phòng 10,17 tỷ đồng

12-09-2012 - 16:33 PM | Doanh nghiệp

NTB: Kiểm toán lưu ý khoản chưa trích lập dự phòng 10,17 tỷ đồng

Kiểm toán nhận thấy công ty đặt cọc mua lại căn hộ dự án Tân Kiên là 5 tỷ đồng, giá trị này được đánh giá là khó thu hồi. Hiện tại, đơn vị chưa hạch toán vào chi phí trong kỳ.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) thông báo kết quả kinh doanh soát xét 6 tháng đầu năm 2012.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý II/2012 còn 400 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 4,43 tỷ đồng số dư đầu năm.

Cuối quý II, NTB ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn 181,46 tỷ đồng trong đó phải thu khách hàng 67,84 tỷ đồng, trả trước cho người bán 77,54 tỷ đồng và các khoản phải thu khác 44,96 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 9,53 tỷ đồng.

Trong hơn 1.275,7 tỷ đồng tài sản ngắn hạn có 1.060,6 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho. Nợ đến hạn của NTB là 715,81 tỷ đồng.

Mặc dù trước soát xét công ty công bố lỗ ròng 2,59 tỷ đồng 6 tháng đầu năm nhưng sau soát xét mức lỗ ròng (lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ) là 767 triệu đồng.

Tại phần ý kiến kiểm toán Đơn vị kiểm toán cho biết, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty quyết định không trích lập dự phòng công nợ phải thu (phải thu khác và khoản tạm ứng) khó có khả năng thu hồi. Theo ước tính của Ban TGĐ và kiểm tra của đơn vị kiểm toán, nếu trích lập dự phòng của các khoản công nợ khó đòi theo hướng dẫn tại thông tư 228 của Bộ Tài chính thì giá trị là 10,17 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần tư hoạt động kinh doanh và nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giảm tương ứng.

Theo kết quả soát xét, kiểm toán nhận thấy công ty đặt cọc mua lại căn hộ dự án Tân Kiên là 5 tỷ đồng, giá trị này được đánh giá là khó thu hồi. Hiện tại, đơn vị chưa hạch toán vào chi phí trong kỳ. Nếu hạch toán vào chi phí trong kỳ thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn chủ sở hữu cũng giảm xuống tương ứng 5 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của HĐQT ngày 30/6/2012, công ty đã thoái một phần vốn đầu tư của công ty tại công ty con là CTCP SX và KD Vật liệu xây dựng 584.8, chuyển công ty con thành công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu là 49%.

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên