TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NVT: "Quán quân" lợi nhuận sau kiểm toán giảm tới 62%

31-03-2011 - 17:10 PM | Doanh nghiệp

NVT: "Quán quân" lợi nhuận sau kiểm toán giảm tới 62%

Giá vốn tăng từ 89,3 tỷ đồng lên 114,79 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm từ 144,71 tỷ đồng còn 119,23 tỷ đồng sau kiểm toán.

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) thông báo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán.

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ còn 6,6 tỷ đồng, giảm 62% so với mức 17,54 tỷ đồng lợi nhuận ròng đã công bố trước đó.

Doanh thu thuần sau kiểm toán không thay đổi so với trước kiểm toán nhưng giá vốn tăng từ 89,3 tỷ đồng lên 114,79 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm từ 144,71 tỷ đồng còn 119,23 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 234.23 234.23 0.00%
Giá vốn 89.3 114.79 28.54%
LN gộp 144.71 119.23 -17.61%
DT tài chính 9.52 9.52 0.00%
CP tài chính 17.54 17.54 0.00%
CP bán hàng 18.44 18.44 0.00%
CP quản lý DN 65.9 63.2 -4.10%
LN thuần từ HĐKD 52.36 29.57 -43.53%
LN trước thuế 52.75 29.96 -43.20%
Thuế TNDN 19.64 15.47 -21.23%
Thuế TNDN hoãn lại 1.03 0.95 -7.77%
LN ròng 17.54 6.6 -62.37%

Lộc Anh

Theo NVT

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên