TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OceanGroup chi 430 tỷ đồng chi phí bán hàng và quản lý năm 2013

18-02-2014 - 16:57 PM | Doanh nghiệp

OceanGroup chi 430 tỷ đồng chi phí bán hàng và quản lý năm 2013

LNST quý 4 đạt 70,4 tỷ đồng nhưng chia phân nửa cho cổ đông thiểu số nên lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ còn 37,3 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương-OceanGroup (OGC) thông báo kết quả kinh doanh năm 2013 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần tăng mạnh ở cả kỳ quý 4 và cả năm 2013. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh bất ngờ đã khiến biên lãi gộp quý 4 và cả năm 2013 giảm sâu so với cùng kỳ. Công ty chưa công bố bảng cân đối kế toán cũng như thuyết minh nên sự biến động mạnh về doanh thu và biên lãi gộp hiện vẫn chưa có lời giải đáp.

Doanh thu tài chính đạt mức tăng 180% trong kỳ quý 4 và 43% cho kỳ cả năm lên 738 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh.

Điể đáng chú ý là hạng mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của OceanGroup. Năm 2013 công ty chi gần 430 tỷ đồng chi phí bán hàng và chi phí quản lý, tăng 62% so với năm ngoái.

LNST quý 4 đạt 70,4 tỷ đồng nhưng chia phân nửa cho cổ đông thiểu số nên lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ còn 37,3 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế cả năm lãi ròng 105,7 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2012.

Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2012

 

Q4/2013

Q4/2012

 

Doanh thu thuần

2580.5

1388.61

86%

1278.74

630.97

103%

Lãi gộp

448.14

367.65

22%

218.64

188.9

16%

Biên lãi gộp

17%

26%

 

17%

30%

 

Doanh thu tài chính

738.07

514.62

43%

195.9

70.01

180%

Chi phí tài chính

605.65

481.53

26%

171.95

130.37

32%

Chi phí lãi vay

460.28

479.98

-4%

142.97

129.31

11%

Chi phí bán hàng

189.5

76.64

147%

65.02

28.41

129%

Chi phí quản lý

239.63

188.05

27%

56.88

46.27

23%

Lợi nhuận khác

-40.96

17.69


4.63

0.36

1186%

Lợi nhuận liên doanh, liên kết

24.58

21.29

15%

5.24

23.69

-78%

Lợi nhuận sau thuế

167.69

93.49

79%

70.4

52.62

34%

LN ròng

105.69

83.34

27%

37.31

52.27

-29%

Kết quả kinh doanh năm 2013-HN

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên