TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OCH: Quý 4 lỗ, năm 2012 đầu tư cho 2 cá nhân gần 240 tỷ đồng

28-02-2013 - 10:05 AM | Doanh nghiệp

OCH: Quý 4 lỗ, năm 2012 đầu tư cho 2 cá nhân gần 240 tỷ đồng

Trong kỳ, công ty thoái 392,5 tỷ đồng khoản đầu tư vào cổ phiếu của Oceanbank và tăng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Bảo Việt (159,5 tỷ đồng), Sài Gòn-Givral (226 tỷ đồng)...

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn báo lỗ gần 27 tỷ đồng quý 4 trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ gần 17 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ là do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ.

OCH lỗ thuần 17 tỷ đồng quý 4/2012, cùng kỳ lỗ 23 tỷ đồng. Năm nay, OCH không có lãi khác như cùng kỳ nên lỗ sau thuế 16,85 tỷ đồng. Cùng kỳ nhờ 25 tỷ đồng lãi khác nên lãi sau thuế 3,52 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2012, OCH lãi ròng gần 100 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lãi cả năm 2012 chủ yếu nhờ mảng hoạt động kinh doanh chính.

Đáng chú ý là số dư khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của OCH cuối năm 2012 đạt 775 tỷ đồng, tăng hơn 150 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Trong kỳ, công ty thoái 392,5 tỷ đồng khoản đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) và tăng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Bảo Việt (159,5 tỷ đồng), Sài Gòn-Givral (226 tỷ đồng)...Đáng chú ý là khoản đầu tư vào 2 cá nhân với số tiền lớn là Bà Hứa Thị Bích Hạnh (40 tỷ đồng) và bà Bùi Thị Cẩm Vân (197,6 tỷ đồng).

Tại khoản mục vay và nợ dài hạn, số dư vay nợ dài hạn đã được công ty giảm mạnh từ 1.444 tỷ đồng đầu năm xuống còn 811 tỷ đồng cuối năm 2012. Trong khi đó, trong hạng mục vay, nợ ngắn hạn đã tăng khá mạnh từ 143 tỷ đồng lên 625 tỷ đồng cuối năm. Phần tăng thêm trong vay ngắn hạn chủ yếu là vay dài hạn đến hạn trả.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên