TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OGC: Quý IV/2012 lỗ ròng 96 tỷ đồng

25-02-2013 - 00:23 AM | Doanh nghiệp

OGC: Quý IV/2012 lỗ ròng 96 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, LNTT đạt 242,78 tỷ đồng chỉ hoàn thành được gần 20% kế hoạch cả năm 2012.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (MCK: OGC) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 272 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 87,68 tỷ đồng tăng 68,79% so với năm 2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh nhưng các khoản chi phí cũng tăng cao trong đó phải kể đến chi phí tài chính tăng 124%; chi phí bán hàng tăng 110% nên OGC lỗ thuần 55,83 tỷ đồng.

Chịu thêm khoản lỗ khác 2,76 tỷ đồng và khoản lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết lên tới 24,3 tỷ đồng nên OGC lỗ sau thuế 96,29 tỷ đồng trong đó công ty mẹ lỗ ròng 91,16 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, LNTT đạt 158,53 tỷ đồng. Được biết, năm 2012, OGC đặt kế hoạch 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy kết thúc năm 2012, OGC chỉ đạt được gần 20% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

271,65

477,39

-43,10%

1414,77

1382,47

2,34%

Giá vốn

183,97

425,45

 

1018,27

1132,2

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

67,72%

89,12%

 

71,97%

81,90%

 

LN gộp

87,68

51,947

68,79%

396,5

250,26

 

DT tài chính

115,05

15,56

 

506,52

281,55

 

Chi phí tài chính

178,93

79,68

 

513,7

189,56

 

Chi phí lãi vay

135

77,16

 

470,65

193,86

 

Chi phí bán hàng

23,12

11,01

109,99%

75,92

42,38

 

Chi phí quản lý DN

56,5

35,99

56,99%

182,07

167,388

 

Lợi nhuận thuần

-55,83

-59,18

 

131,27

132,48

 

Lợi nhuận khác

-2,756

20,11

 

-1,877

23,35

 

Lợi nhuận LD,LK

-24,3

22,93

 

29,13

86,95

 

LNTT

-82,898

-16,13

 

158,53

242,78

 

LNST

-96,29

-20,05

380,25%

75,45

187,54

-59,77%

LNST công ty mẹ

-91,157

-18,36

396,50%

54,33

170,18

-68,07%


thanhtu

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên