TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OPC: EPS năm 2009 đạt 6.364 đồng/CP, PGC đạt 64,38 tỷ đồng LNST

28-01-2010 - 16:47 PM | Doanh nghiệp

OPC: EPS năm 2009 đạt 6.364 đồng/CP, PGC đạt 64,38 tỷ đồng LNST

LNST quý 4 của OPC giảm mạnh so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của GPC là 71,16 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV từ CTCP Dược phẩm OPC (OPC), tổng doanh thu quý IV/2009 của OPC đạt 117,051 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 97,3% so với quý trước.

Trong quý này giá vốn hàng bán của OPC là 71,9 chiếm tới 62% tổng doanh thu,  bằng 88,5% so với quý trước. Chi phí bán hàng tháng này tăng 22%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 83% so với quý trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 14,48 tỷ đồng, gần bằng 62% so với quý trước.

Qúy IV, chi phí tài chính chủ yếu của OPC gồm chi phí lãi vay là -142 triệu đồng (trong khi quý trước OPC có chi phí lãi vay là -16,7 triệu, tổng chi phí tài chính là -7,1 tỷ).

Lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng, chỉ bằng 63% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, bằng 52% so với quý trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý IV là 1,292 đồng/CP.

Lũy kế cả năm, OPC đạt 378 tỷ đồng tổng doanh thu vượt 67% so với năm 2009. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 65,27 tỷ đồng, vượt gần 90% so với năm trước. So với kế hoạch năm OPC vượt 64% so với kế hoạch doanh thu năm và vượt 59% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 52,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cả năm đạt 6.364 đồng/CP.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2009 của CTCP Gas Petrolimex (PGC) thì quý IV, PGC đạt 517,8 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương vượt 23% so với quý trước.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế PGC đạt 12,09  tỷ đồng, bằng 52,30% so với quý trước.

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 9,031  tỷ. Lợi nhuận từ công ty liên kết liên doanh là 867,3 triệu đồng.

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại quý này là 598 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế quý IV của PGC đạt 11,7 tỷ đồng (trong đó lợi ích của cổ đông công ty là  9,8 tỷ đồng) tương đương 52% so với quý trước.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt quý IV đạt 373 đồng/CP.

Lũy kế đến 31/12, PGC đạt 1637,6 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương 95% so với năm 2008. Lợi nhuận trước thuế đạt 77,993 tỷ đồng (trong khi năm 2008 PGC đạt 3,16 tỷ đồng  lợi nhuận)

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 71,159 tỷ đồng (trong đó lợi ích của cổ đông của công ty là 64,378 tỷ đồng). EPS năm 2009 của PGC là 2537 đồng/CP.

Năm 2009, theo nghị quyết ĐHCĐ, PGC đặt mục tiêu đạt 842 tỷ đồng doanh thu. LNTT và LNST lần lượt là 31 tỷ và 27,1 tỷ đồng.
 
V.Minh
Theo HoSE

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên