TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PAC: 32 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 3 lần cùng kỳ

28-04-2009 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

PAC: 32 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Giá vốn hàng bán giảm kéo lợi nhuận công ty tăng mạnh so cùng kỳ, dù doanh thu bán hàng giảm 5%.

Công ty cổ phần Pin Ăc quy miền Nam (mã: PAC) công bố Báo cáo tài chính quý I/2009.

 

Doanh thu bán hàng cả quý đạt gần 284 tỷ đồng, giảm 5% so quý I/2008.

 

Tuy nhiên do giá vốn hàng bán giảm mạnh 22%, kéo lợi nhuận từ hoạt động bán hàng đạt 73 tỷ đồng, tăng 164%.

 

Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, tăng 175%, tương đương gấp gần 3 lần cùng kỳ.

 

Thời điểm 31/3, các khoản nợ phải trả giảm 29%, còn gần 139 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nguồn vốn.

 

Trong đó vốn vay ngân hàng chiếm 15%, trong kỳ chi phí lãi vay giảm 45%.


Kết quả kinh doanh quý I/2009
Đơn vị: tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

Quý I/2009

Quý I/2008

Tăng / giảm

Doanh thu bán hàng

283,7

297,4

-5%

Lợi nhuận gộp từ bán hàng

73

27,6

164%

Doanh thu tài chính

2,15

1,04

107%

Chi phí tài chính

18,9

4,23

347%

Chi phí bán hàng

16,88

8,96

88%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2,77

2,11

31%

LN thuần từ kinh doanh

36,67

13,37

174%

Lợi nhuận sau thuế

32

11,6

175%

 

P.T

thaonp

Trở lên trên