TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PAC: Đạt 33,41 tỷ đồng LNST quý II, giảm 12,5% so với cùng kỳ

24-07-2011 - 10:11 AM | Doanh nghiệp

PAC: Đạt 33,41 tỷ đồng LNST quý II, giảm 12,5% so với cùng kỳ

LNST lũy kế 6 tháng đạt 59,68 tỷ đồng, tăng 4,23%.

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Qúy II/2011, PAC đạt 479,92 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ. Nhờ tỷ trọng chi phí giá vốn trên doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ nên tốc độ tăng lợi nhuận gộp nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng vọt là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận quý II xuống thấp hơn cùng kỳ. LNST quý II/2011 của PAC đạt 33,41 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ. LNST lũy kế 6 tháng đạt 59,68 tỷ đồng, tăng 4,23%.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm 6T/2011 6T/2010 Tăng/giảm
Doanh thu
479.92 464.42 3.34% 1054.34 797.25 32.25%
Giá vốn 375.48 369.98
814.86 638.78 27.57%
Gía vốn/DT Thuần 78.24% 79.66%
77.29% 80.12% -3.54%
LN gộp 104.35 94.44 10.49% 239.2 158.46 50.95%
DT tài chính 9.99 5.59 78.71% 16.48 15.26 7.99%
CP tài chính 9.05 36.35
51.69 59.27 -12.79%
CP Lãi vay 6.79 1.68
11.34 5.37 111.17%
CP bán hàng 55.82 15.64
106.97 33.97 214.90%
CP Quản lý 11.45 4.43
29.09 14.23 104.43%
LN thuần  38.03 43.61 -12.80% 67.93 66.25 2.54%
LNTT 38.04 43.64 -12.83% 68.26 67.12 1.70%
LNST 33.41 38.18 -12.49% 59.68 57.26 4.23%
Minh Thành
 Theo HoSE

thanhhuong

Trở lên trên