TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PAN: 60% lợi nhuận năm 2010 dự kiến từ hoạt động tài chính

18-04-2010 - 09:00 AM | Doanh nghiệp

PAN: 60% lợi nhuận năm 2010 dự kiến từ hoạt động tài chính

Đại hội đồng cổ đông của CTCP Xuyên Thái Bình (MCK: PAN) đã thông qua các nội dung trình tại đại hội. Trong năm, PAN sẽ chuyển sang niêm yết tại HOSE

Năm 2009 HĐQT đã đánh giá không chính xác tình hình

Kết thúc năm 2009, doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 158 tỷ đồng, doanh thu tài chính và khác đạt 77 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,4 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm đại hội là 21 tỷ đồng trong đó ở công ty mẹ là 18,2 tỷ đồng còn lại ở các công ty thành viên 2,8 tỷ đồng.

Doanh thu tăng cao hơn so với lợi nhuận do lạm phát ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của PAN.

Theo ông Nguyễn Văn Khải, TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc kế hoạch doanh thu không đạt do Ban điều hành đánh giá không chính xác tình hình thị trường. Thực tế, PAN đã tìm thấy các hợp đồng và có thể thực hiện được, tuy nhiên trượt giá quá cao, nên PAN quyết định giảm số lượng hợp đồng thực hiện tập trung vào chất lượng để xây dựng uy tín để quay lại hợp đồng khi có điều kiện.

Lợi nhuận điều chỉnh tăng do tình hình thị trường chứng khoán có thay đổi theo chiều hướng tích cực và tháng 10 PAN đã chốt được một số khoản đầu tư tài chính năm trước đó có lời.

Tập trung vào 3 hoạt động: đầu tư tài chính ngắn, dài hạn, dịch vụ tiện ích

PAN có 3 công ty con: Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình – dịch vụ vệ sinh phía nam tách từ công ty mẹ; Công ty TNHH MTV Liên Thái Bình – dịch vụ vệ sinh phía Bắc, công ty này PAN thực hiện mua lại lần lượt và đã sở hữu 100%; CTCP TM PAN- cung cấp sản phẩm phục vụ ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp, công trình, PAN sở hữu 80% vốn.

Trước đây, hoạt động đầu tư đóng góp rất lớn vào cơ cấu lợi nhuận của PAN tuy nhiên đây không phải là core business của PAN, ban điều hành không dám “mạnh tay” trong quyết định đầu tư.

Do đó, từ năm 2010 PAN sẽ hoạt động trong 3 lĩnh vực chính:

Đầu tư tài chính ngắn trên sàn giao dịch;

Đầu tư tài chính dài hạn – đầu tư, góp vốn vào các công ty liên doanh liên kết, PAN đồng kiểm soát ở mức độ định hướng không tham gia điều hành trong các lĩnh vực Bất động sản, ngành nghề khác;

Đầu tư và điều hành trực tiếp vào hệ thống công ty hoạt động trong ngành dịch vụ tiện ích để cung cấp dịch vụ và giải pháp như vệ sinh, mở rộng ra các dịch vụ tiện ích như bảo vệ, cây cảnh, giặt là…

Đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng và chuyển sàn niêm yết

PAN đặt kế hoạch 200 tỷ đồng doanh thu, và 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cổ tức năm 2010 dự kiến 20-25%. Theo ông Khải, năm 2010 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng gồm hoạt động dịch vụ thương mại là 20 tỷ đồng chiếm 40% còn lại 30 tỷ đồng dự kiến lợi nhuận từ đầu tư tài chính.

Trong quý I, PAN ước đạt 9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

PAN sẽ đàm phán  với đối tác để liên doanh/ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình; Công ty TNHH MTV Liên Thái Bình. HĐQT sẽ quyết định thời gian và lựa chọn đối tác để thực hiện.

Theo Ông Khải, lý do đến bây giờ PAN xúc tiến để chuyển nhượng do trước đây bị vướng mắc tỷ lệ chuyển nhượng, đối tác chuyển nhượng; cuối 2008 – 2009 là giai đoạn khủng hoảng nên bị trì trệ; trước đây PAN không tách bạch được doanh thu lợi nhuận trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh, đầu tư tài chính, nên khó khăn trong định giá. Tuy nhiên PAN đã tách công ty con sẳn sàng cho việc chuyển nhượng.

Ngoài ra, trong năm 2010, PAN sẽ chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX. Do thị trường hoạt động chính của PAN là ở Tp. Hồ Chí Minh.

PAN đã đầu tư 80 tỷ đồng vào trái phiếu SSI, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45 tỷ đồng các doanh nghiệp niêm yết (FPT, HPG…) và OTC khoảng 30 tỷ đồng trong đó có PPI, Thép Đại Thiên Lộc….
PAN cũng thay đổi logo công ty.


Q. Nguyễn
Theo PAN

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên