TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PAN: Lợi nhuận cả năm giảm còn 21,5 tỷ đồng

21-01-2009 - 08:21 AM | Doanh nghiệp

PAN: Lợi nhuận cả năm giảm còn 21,5 tỷ đồng

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp làm lợi nhuận quý IV âm 3,68 tỷ đồng, kéo lợi nhuận cả năm còn 21,5 tỷ đồng.

CTCP Thái Bình Dương (mã: PAN) công bố BCTC quý IV hợp nhất chưa kiểm toán.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV công ty đạt 35,76 tỷ đồng. Lũy kế 12 tháng đạt 125,8 tỷ đồng, tăng 32% so năm 2007.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng quý IV công ty đạt gần 9 tỷ đồng, cao nhất trong các quý.
 
Tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí quản lý cao, làm lợi nhuận thuần từ kinh doanh của công ty trong quý âm gần 4,8 tỷ đồng.

Kéo theo lợi nhuận trước thuế quý IV công ty âm 4,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 3,68 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm lợi nhuận giảm xuống còn 21,5 tỷ đồng, trong khi năm 2007 là 52 tỷ đồng.
 
 
Kết quả kinh doanh qua các quý năm 2008 (đơn vị: tỷ đồng) 
 

Chỉ tiêu

Đầu quý 1

Đầu quý
2

Đầu quý 3

Đầu quý 4

31/12/2008

Đầu tư tài chính ngắn hạn

234

104,57

109,56

102,5

97,17

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Doanh thu bán hàng

26,3

31

32,7

35,2

LN gộp từ bán hàng

2,42

4,98

8,9

8,98

LN từ hoạt động tài chính

17,04

2,64

1,1

-9.09

Lợi nhuận từ kinh doanh

16,46

4,5

6,8

-4,78

Lợi nhuận sau thuế

15,78

3,67

5,7

-3,68

 
Nhìn vào bảng kết quả trên có thể thấy, đầu năm hoạt động tài chính đóng góp lớn vào lợi nhuận công ty. Đến cuối năm, hoạt động cung cấp dịch vụ và bán hàng lại là khoản đóng góp chính.
 
 P.T

 

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên