TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PGD: 19/9/2014 giao dịch niêm yết bổ sung 17,1 triệu cổ phiếu

12-09-2014 - 08:48 AM | Doanh nghiệp

PGD: 19/9/2014 giao dịch niêm yết bổ sung 17,1 triệu cổ phiếu

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 60.000.000 cổ phiếu.

Ngày 11/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 874/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết đã có Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 337/QĐ-SGDHCM ngày 08/09/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

-Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :17.100.000cổ phiếu

-Lý do thay đổi niêm yết: Pháthành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,chào bán cho cổ đông hiện hữu,chào bán cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP,chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

-Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 60.000.000 cổ phiếu.

-Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 600.000.000.000 đồng;

-Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:10/09/2014

-Ngày chính thức giao dịch:19/09/2014

thunm

Theo HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên