TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PGS, DHC,TNC: Kế hoạch kinh doanh 2011

04-04-2011 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

PGS, DHC,TNC: Kế hoạch kinh doanh 2011

Năm 2011, TNC đặt kế hoạch 49,6 tỷ đồng LNTT, giảm 18% so với thực hiện năm 2010.

Hầu hết các tờ trình ĐHCĐ của PGS, DHC, TNC đều được ĐHCĐ thường niên 2011 thông qua. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS): ĐHCĐ thông qua kế hoach Doanh thu: 4.100 tỷ đồng và LNST đạt 180,06 tỷ đồng, giảm 43,2% so với mức 317,04 tỷ đồng thực hiện năm 2010. Cổ tức kế hoạch năm 2011 là 23% trong đó 13% chia tiền mặt và 10% chia bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC): ĐHCĐ thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 10:3. Mục đích của đợt phát hành là bổ sung vốn lưu động, tái cấu trúc vốn tự có và vốn vay đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.

Công ty đặt kế hoạch 632,51 tỷ đồng doanh thu và 38,72 tỷ đồng LNST hợp nhất. Tỷ lệ chia cổ tức 2011 kế hoạch là 15%.

Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất (TNC): Năm 2011, TNC đặt kế hoạch 49,6 tỷ đồng LNTT, giảm 18% so với thực hiện năm 2010. Việc đặt kế hoạch thấp hơn thực hiện năm 2010 một phần là do năm 2010 công ty vượt 151,79% kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2011 là 10%.

Lộc Anh
Tổng hợp

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên