TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm CSH

02-10-2010 - 10:03 AM | Doanh nghiệp

Phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm CSH

Sau khi phân phối quỹ, số lợi nhuận còn lại được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 138/2010/TT-BTC quy định việc phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo quy định, lợi nhuận thực hiện của công ty TNHH sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và nộp thuế TNDN được phân phối như sau: Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có); bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhận trước thuế; trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính (không trích quỹ dự phòng khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ); trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế (đối với các công ty đặc thù).

Sau khi phân phối như trên, số lợi nhuận còn lại được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.

Phân phối lợi nhuận được chia theo vốn thuộc chủ sở hữu

Thông tư cũng quy định cụ thể việc sử dụng lợi nhuận được chia theo vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty.

Cụ thể, đối với công ty chưa được đầu tư đủ vốn điều lệ thì phần lợi nhuận này được dùng để đầu tư bổ sung cho đủ mức vốn điều lệ đã được phê duyệt.

Đối với công ty đã đủ vốn điều lệ thì chủ sở hữu chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính có phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển phần lợi nhuận này về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Phân phối lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động

Đối với lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động, Thông tư quy định, trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty; trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Số lợi nhuận còn lại được phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo kết quả phân loại doanh nghiệp.

Sau khi đã trích đủ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trên, số lợi nhuận còn lại sẽ tiếp tục được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2010 và áp dụng cho năm tài chính 2010.

Theo Thu Nga

Chinhphu.vn

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên