TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PHR: LNST quý 1 đạt 78,1 tỷ đồng, tăng 262% so với cùng kỳ

29-04-2010 - 07:43 AM | Doanh nghiệp

PHR: LNST quý 1 đạt 78,1 tỷ đồng, tăng 262% so với cùng kỳ

Giá bán cao su bình quân quý 1 của PHR đạt 51,46 triệu đồng/tấn, bằng 151% so với giá kế hoạch. Giá bán của tháng Ba là 55 triệu đồng/tấn.

Trong 3 tháng đầu năm nay, CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đạt 252,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 79 tỷ, tương ứng tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 1,3 tỷ làm cho lợi nhuận gộp tăng 77,7 tỷ từ 15,9 tỷ lên 93,6 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp qua đó tăng từ 9,2% lên 37,1%.

Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý không biến động nhiều.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 88,3 tỷ đồng, tăng 75,1 tỷ, tương ứng tăng 569% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận khác đạt 14 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 14,5 tỷ đồng của quý 1/2009.

Lợi nhuận trước thuế đạt 102,3 tỷ đồng, bằng 36,9% so với kế hoạch năm là 277 tỷ đồng. Kế hoạch năm được PHR xây dựng trên cơ sở giá bán cao su bình quân cả năm 2010 là 34 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, giá bán bình quân quý 1 lên đến 51,46 triệu đồng/tấn, riêng trong tháng Ba là 55 triệu đồng/tấn. Giá bán bình quân quý 1/2009 chỉ là 26,3 triệu đồng/tấn.

Tổng sản lượng sản xuất từ vườn cây của công ty trong quý 1 là 2.700 tấn, bằng 12,56% so với kế hoạch năm là 21.500 tấn.

Lợi nhuận sau thuế đạt 78,1 tỷ đồng, tăng 262% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý 1 đạt 974 đồng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 10Q1 09Q1
Doanh thu thuần 173.4 252.4
Giá vốn hàng bán 157.5 158.8
Lợi nhuận gộp 15.9 93.6
Lợi nhuận thuần HĐKD 13.2 88.3
Lợi nhuận khác 14.5 14.0
LNTT 27.7 102.3
LNST 21.6 78.1
EPS (đồng) 267 974
Sản lượng sản xuất (tấn) 2700.0
Giá bán bình quân (tr. Đồng/tấn) 51.46
 
K.A.L
Theo PHR

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên