TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PHR: LNTT 6 tháng đầu 2010 có thể thấp hơn 247,3 tỷ đồng

20-08-2011 - 15:33 PM | Doanh nghiệp

PHR: LNTT 6 tháng đầu 2010 có thể thấp hơn 247,3  tỷ đồng

Phân bổ khấu hao giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa vào chi phí hoạt động kinh doanh 3 năm theo quy định thay vì 10 năm như PHR đang thực hiện sẽ làm LNTT giảm

CTCP Cao su Phước Hòa (MCK: PHR) đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 soát xét. Theo đó, các chỉ tiêu quan trọng không có sự chênh lệch so với báo cáo tài chính trước soát xét.

6 tháng đầu năm PHR đạt 1.091,2 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận gộp 405,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần 374,9 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 407,5 tỷ đồng trong đó có 26,5tỷ đồng lợi nhuận khác và 6,2 tỷ đồng là lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 309,2 tỷ đồng, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 307,8 tỷ đồng.

Kiểm toán viên lưu ý rằng, giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con tại ngày mua được xác định theo giá trị ghi sổ: khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Cao su Đoàn kết chưa được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Thêm vào đó, các báo cáo tài chính của công ty con và công ty liên kết dùng để lập báo cáo tài chính hợp nhất chưa được soát xét của kiểm toán viên. Các công ty con và công ty liên kết chưa xoát xét bao gồm: Công ty TNHH Phước Hòa – Kampongthom (đang trong giai đoạn đầu tư XDCB); CTCP Cao su Trường Phát; CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;  và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng – VRG.

Ngoài ra, đối với báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ 6 tháng đầu năm 2010, kiểm toán viên đưa ra ý kiến giới hạn phạm vi soát xét. Bởi,

Giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa được công ty phân bổ đều vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong 10 năm. 

Nhưng theo kiểm toán viên, nếu giá trị lợi thế kinh doanh được phân bổ không quá 3 năm theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT – BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì chi phí trả trước dài hạn sẽ nhỏ hơn 37,4 tỷ đồng và lợi nhuận  kế toán trước thuế sẽ giảm tương ứng – lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2010 có thể sẽ thấp hơn 247,3 tỷ đồng.

Phan Anh
Theo Hsx

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên