TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PHR: Thông qua kế hoạch lãi ròng 466,3 tỷ đồng năm 2011

09-03-2011 - 22:29 PM | Doanh nghiệp

PHR: Thông qua kế hoạch lãi ròng 466,3 tỷ đồng năm 2011

Năm nay, năng suât vườn cây của PHR giảm từ 2,01 tấn/ha dự kiến cồn 1,94 tấn/ha. Cổ tức kế hoạch tỷ lệ 30%.

Sáng nay, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Cao su Phước Hòa (MCK: PHR) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Bình Dương. Đại hội đồng cổ đông của thông qua nội dung tất cả các tờ trình tại đại hội.

Vốn điều lệ của PHR tại thời điểm 31/12/2010 là 813 tỷ đồng. Trong năm 2010, PHR đã tiến hành mua lại 339.970 CP của công ty để làm cổ phiếu qũy với giá bình quân là 37.278 đồng/CP. Lũy kế đến 31/12/2010 tổng số cổ phiếu quỹ công ty là 1.324.953CP tương ứng 51,512 tỷ đồng.

PHR cho biết, trong năm 2010, Công ty đã hạn chế đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, giá trị cổ phiếu kinh doanh tại thời điểm cuối năm 2010 giảm so với cùng kỳ năm trước 5,8 tỷ đồng.

Công ty tiếp tục tham gia đầu tư vào các Công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính dài hạn đã đầu tư từ trước, không phát sinh danh mục đầu tư mới. Trong năm 2010, Công ty đã thực hiện đầu tư góp vốn 261,7 tỷ đồng đạt 97,7% kế hoạch. Trong đó đầu tư cho Công ty TNHH Phước Hòa Kampongthom là 122,7 tỷ đồng tương ứng 105,75% kế hoạch, do đẩy nhanh công tác khai hoang, CT CP Cao su Trường Phát là 28,5 tỷ do thay đổi cơ cấu vốn của công ty trong công ty Trường Phát.

Cổ tức và lợi nhuận được chia từ họat động đầu tư góp  vốn vào các công ty cổ phần là 12,4 tỷ đồng.

Giá bán mủ cao su bình quân kế hoạch 65 triệu đồng/tấn

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2010

%tăng/giảm so 2010

Sản lượng khai thác

20.000 tấn

21.616,2 tấn

-7,5%

Tổng doanh thu

1.902 tỷ đồng

2.030,2 tỷ đồng

-6,3%

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ

466,3 tỷ đồng

489,88 tỷ đồng

-4,8%

Cổ tức dự kiến

30%

30% (thực hiện)

Không đổi

Góp vốn đầu tư các dự án

238,9 tỷ đồng

n/a

Giá trị sổ sách dự kiến

18.924 đồng/CP

n/a


Doanh thu cao su đóng góp 1.690 tỷ đồng. Năng suất vườn cây dự kiến còn 1,94 tấn/ha – năm 2010 năng suất vườn cây đạt 2,01 tấn/ha. Theo PHR, hiện trên 90% diện tích vườn cây khai thác đã chuyển sang cạo úp nhiều năm, lớp vỏ kinh tế ngày càng ít đi, mật độ cây cạo thấp, sản lượng ngày càng giảm do thanh lý vườn cây, một số diện tích mới đưa vào khai thác ảnh hưởng đến năng suất vườn cây. Ngoài ra, thời tiết diễn biến bất thường cũng là khó khăn sẽ tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

Năm nay giá bán bình quân kế hoạch 65 triệu đồng/tấn, mức gia này tăng so với giá thực hiện năm 2010- giá bán bình quân thực hiện năm 2010 là 63,47 triệu đồng /tấn.  

T. Sam

quynhnn

Trở lên trên