TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PHS không chia cổ tức năm 2011

31-03-2012 - 14:37 PM | Doanh nghiệp

PHS không chia cổ tức năm 2011

Tự doanh là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó là những rủi ro lớn. Do đó, chiến lược của Công ty sẽ là hết sức cẩn trọng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 27/3 vừa qua.

Tình hình thị trường chứng khoán năm 2011 gặp nhiều khó khăn, thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng, giá trị giao dịch bình quân chỉ bằng khoảng 40% so với năm 2010 là nguyên nhân khách quan dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ trong năm 2011. Do đó, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2011.

Tình hình thị trường năm 2011 không thuận lợi cho các công ty trong ngành chứngkhoán và năm 2012 được dự đoán sẽ vẫn còn khó khăn. Do đó, kế hoạch phát triển của Côngty năm 2012 sẽ ưu tiên thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn tài chính và kiểm soát nội bộchặt chẽ, đồng thời xác định kế hoạch hành động chi tiết cho hoạt động của mỗi phòng ban.

1. Phòng môi giới

Môi giới chứng khoán vẫn là hoạt động trọng tâm và quan trọng hàng đầu trong các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2012 như sau:

2. Phòng Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành

Phòng Tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp bằng ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh với tất cả các dịch vụ tài chính như: chuyển đổi, đấu giá, cổ phần hóa, niêm yết, phát hành, tư vấn hợp nhất sáp nhập…hướng đến tư vấn niêm yết cho các công ty trong nước hướng ra thị trường thế giới.

3. Phòng Tự doanh

Bên cạnh các nghiệp vụ tạo doanh thu chính là môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp, thì tự doanh vẫn là một hoạt động mang tính bổ sung. Tự doanh là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó là những rủi ro lớn. Do đó, chiến lược của Công ty sẽ là hết sức cẩn trọng. Bên cạnh 20% nguồn vốn sử dụng cho tự doanh được sử dụng để đầu tư tài sản lưu động, 80% nguồn vốn còn lại được sử dụng đầu tư vào danh mục có mức rủi ro tối thiểu với nguồn lợi nhuận hợp lý. Không sử dụng quá 30% vốn điều lệ của Công ty để đầu tư ngắn hạn với rủi ro cao. Chính sách đầu tư của Công ty sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

4. Phòng Kiểm soát nội bộ

Năm 2012, Công ty sẽ rà soát để ban hành một quy trình kiểm soát mới và chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài chính. Chiến lược sắp tới của Công ty sẽ nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty, thành lập kiểm toán nội bộ và bộ phận quản lý rủi ro chuyên trách để thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh, đảm bảo các nghiệp vụ của Công ty sẽ được vận hành theo đúng quy định của pháp luật, loại bỏ tối đa những rủi ro tồn tại.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên