TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PJT, TCO: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3

01-11-2012 - 08:07 AM | Doanh nghiệp

PJT, TCO: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3

Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 của PJT còn 40,46 tỷ đồng, giảm 10,1 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (PJT)-HN: Doanh thu thuần quý 3 tăng nhẹ 5,13% kéo theo lãi gộp đạt 7,15 tỷ đồng, tăng 3,62%.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác chiếm tỷ trọng không đáng kể trên tổng doanh thu.

LNST của riêng quý 3 đạt 3,73 tỷ đồng, tăng 6,57% nâng lũy kế 9 tháng đạt 11,31 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%.

Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 còn 40,46 tỷ đồng, giảm 10,1 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

90.45

86.04

5.13%

282.77

296.55

-4.65%

Giá vốn

83.29

79.14

5.24%

260.43

265.66

-1.97%

Tỷ trọng giá vốn/DT

92.08%

91.98%

 

92.10%

89.58%

 

LN gộp

7.15

6.9

3.62%

22.34

30.89

-27.68%

LNST

3.73

3.50

6.57%

11.31

10.98

3.01%

PJT-HN-Báo cáo tài chính quý 3

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO)-HN: Doanh thu thuần quý 3 đạt 36,81 tỷ đồng, tăng 7,7% nhưng do tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần tăng nên lãi gộp đạt 10,67 tỷ đồng, giảm 5,24%.

Tiết giảm được chi phí tài chính từ 2,57 tỷ đồng còn  1,77 tỷ đồng, chi phí quản lý từ 4,26 tỷ đồng cùng kỳ còn 3,19 tỷ đồng giúp lãi thuần tăng.

LNST của riêng quý 3 đạt 5,4 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ là 5,31 tỷ đồng, tăng 51,7%. LN ròng 9 tháng đạt 11,63 tỷ đồng, tăng 11,51% so với 9 tháng năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

36.81

34.18

7.69%

98.23

101.22

-2.95%

Giá vốn

26.14

22.92

14.05%

66.9

63.98

4.56%

Tỷ trọng giá vốn/DT

71.01%

67.06%

 

68.11%

63.21%

 

LN gộp

10.67

11.26

-5.24%

31.33

37.24

-15.87%

LNST

5.4

3.56

51.69%

11.86

10.63

11.57%

LN ròng

5.31

3.52

50.85%

11.63

10.43

11.51%

TCO-HN-Báo cáo tài chính quý 3

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên