TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PLC: Lãi ròng 169 tỷ đồng năm 2012, giảm 26% so với năm 2011

30-01-2013 - 11:18 AM | Doanh nghiệp

PLC: Lãi ròng 169 tỷ đồng năm 2012, giảm 26% so với năm 2011

Năm 2012, PLC đã giảm nợ vay ngắn hạn được 243 tỷ đồng (giảm 19% so với đầu năm), tổng nợ phải trả giảm 423 tỷ, từ 1.900 tỷ đầu năm xuống còn 1.476 tỷ cuối năm (giảm 22%).

CTCP Hóa dầu Petrolimex (mã PLC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012, theo đó, doanh thu bán hàng quý này của PLC đạt 1.633 tỷ đồng, giảm 16% quý 4 năm trước, doanh thu cả năm đạt hơn 6.022 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2011.

Trong quý 4/2012, chi phí quản lý doanh nghiệp của PLC chỉ bằng một nửa cùng kỳ 2011, và công ty có khoản lợi nhuận khác 5,8 tỷ đồng, nên LNTT quý 4/2012 của PLC đạt 54,7 tỷ đồng, tăng 37% quý 4/2011, LNST đạt 39,5 tỷ đồng, tăng 38% cùng kỳ 2011.


Quý IV Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay Năm trước
Năm nay Năm trước
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 1633.0 1947.7 -16% 6062.3 6077.7 0%
Giá vốn hàng bán 1447.8 1712.2 -15% 5399.4 5200.6 4%
Doanh thu hoạt động tài chính 8.1 7.3 11% 37.6 48.6 -23%
Chi phí tài chính 18.9 43.3 -56% 89.0 205.0 -57%
Trong đó: Chi phí lãi vay 15.9 24.0 -34% 75.3 74.2 2%
Chi phí bán hàng 110.2 126.4 -13% 324.0 358.1 -10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 15.3 33.6 -54% 67.0 66.0 1%
Lợi nhuận khác 5.8 0.5 1016% 7.1 7.3 -3%
LNTT 54.7 40.0 37% 227.7 303.9 -25%
LNST 39.5 28.7 38% 168.9 229.3 -26%

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần của PLC năm 2012 tăng cao hơn năm 2011 (tỷ lệ lần lượt là 89% và 86%). Do đó, mặc dù tiết kiệm được đáng kể chi phí tài chính (giảm 56% trong quý 4/2012 và cả năm) tuy nhiên lợi nhuận trước thuế năm 2012 của PLC đạt 227,7 tỷ đồng, giảm 25% năm 2011, LNST đạt 169 tỷ đồng, giảm 26% năm 2011, hoàn thành 64% kế hoạch năm

Năm 2012, PLC đã giảm nợ vay ngắn hạn được 243 tỷ đồng (giảm 19% so với đầu năm), tổng nợ phải trả giảm 423 tỷ, từ 1.900 tỷ đầu năm xuống còn 1.476 tỷ cuối năm (giảm 22%).

Năm 2012, PLC tăng vốn 20% từ 500 tỷ lên 600 tỷ, hàng tồn khi goảm 27% từ 913 tỷ đầu năm xuống 667 tỷ cuối năm, tiền và cá khoản tương đương tiền được giữ nguyên 483 tỷ cuối năm.

Báo cáo 2012 của PLC

Phương Mai

phuongmai

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên