TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PLC-mẹ: Quý 4/2012 lãi 42 tỷ đồng, cả năm lãi 160 tỷ đồng, giảm 40% năm 2011

27-01-2013 - 17:12 PM | Doanh nghiệp

PLC-mẹ: Quý 4/2012 lãi 42 tỷ đồng, cả năm lãi 160 tỷ đồng, giảm 40% năm 2011

LNST quý 4/2012 của PLC mẹ tăng 81% cùng kỳ 2011, tuy nhiên cả năm 2012 LNST giảm so với năm 2011 là do doanh thu tài chính giảm 93%.

CTCP Hóa dầu Petrolimex (PLC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2012 của công ty mẹ. Theo đó, doanh thu quý 4/2012 của PLC-mẹ đạt hơn 600 tỷ đồng, giảm 9% so với quý 4 năm 2011, lũy kế cả năm 2012 doanh thu đạt 2.158 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2011.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần quý 4/2012 của PLC giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 80,4%/81,5%.

Doanh thu tài chính của PLC giảm đáng kể trong năm 2012, quý 4 chỉ đạt 770 triệu đồng, cả năm đạt 5,3 tỷ đồng trong khi năm 2011 doanh thu tài chính của PCL đạt hơn 71 triệu đồng.

Trong quý 4/2012, PCL đã giảm được đáng kể chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

Theo giải trình của công ty chi phí tài chính quý 4/2012 là 3,9 tỷ đồng giảm 63% so với cùng kỳ năm 2011 là do chi phí lãi vay giảm 4,3 tỷ đồng và khoản mục lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm là do tình hình ngoại tệ trong quý 4/2012 diễn biến ổn định và Nhà nước có chính sách giữ ổn định tỷ giá và các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay bằng ngoại tệ.

Chỉ tiêu Quý IV Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

2012 2011
2012 2011
Doanh thu bán hàng 600.13 660.44 -9% 2,158.49 2,459.10 -12%
Doanh thu tài chính 0.77 1.30 -41% 5.30 71.07 -93%
Chi phí tài chính 3.91 10.58 -63% 19.07 63.44 -70%
Trong đó: Chi phí lãi vay 1.03 5.37 -81% 12.06 17.55 -31%
Chi phí bán hàng 56.35 68.00 -17% 153.11 182.67 -16%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.94 14.29 -58% 34.18 27.00 27%
Lợi nhuận khác 5.17 0.51 919% 6.21 5.43 14%
LNTT 57.27 31.12 84% 215.59 336.22 -36%
LNST 42.14 23.31 81% 160.56 269.34 -40%

Chi phí kinh doanh quý 4/2012 là 62,3 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Công ty giảm như: Chi phí vận tải, chi phí dịch vụ mua ngoài,…

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2012 đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 58% cùng kỳ 2011, tuy nhiên cả năm lên tới hơn 34 tỷ đồng, tăng 27% năm 2011.

Thu nhập khác đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động hoàn thuế nhập khẩu và thu nhập từ thu hồi bao bì.

Nhờ tiết kiệm được chi phí, LNTT quý 4/2012 của PLC-mẹ đạt 57,2 tỷ đồng, tăng 84% cùng kỳ 2011, trong khi LNTT cả năm đạt 215,6 tỷ đồng, giảm 36% năm 2011 (do doanh thu tài chính năm 2011 vượt trội).

LNST quý 4/2012 đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 81% quý 4/2011, cả năm đạt 160,5 tỷ đồng, giảm 40% cùng kỳ 2011.

Năm 2012, PLC mẹ tăng vốn 20% từ 500 tỷ lên 600 tỷ đồng, tiền của công ty giảm 55 tỷ so với đầu năm, tại thời điểm 31/12/2012 còn lại gần 64 tỷ đồng, tuy nhiên khoản vay nợ ngắn hạn của PLC cũng giảm tới 274 tỷ trong năm 2012, từ 350 tỷ đầu năm xuống còn 77 tỷ cuối năm.

Báo cáo năm 2012 của PLC

Phương Mai

phuongmai

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên