TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

POM: LNST hợp nhất sau soát xét tăng 44,33 tỷ đồng so với trước soát xét

10-09-2010 - 17:31 PM | Doanh nghiệp

POM: LNST hợp nhất sau soát xét tăng 44,33 tỷ đồng so với trước soát xét

Sau soát xét, LNST hợp nhất 6 tháng đầu năm của POM tăng từ 482,05 tỷ lên 526,38 tỷ đồng.

Theo giải trình của CTCP Thép Pomina (Mã: POM), nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của công ty tăng 44,33 tỷ, tương ứng tăng 9,19% so với kết quả trước soát xét là do:

+ Hoàn nhập 50% khoản dự phòng hàng tồn kho tại công ty con – CTCP Thép Thép Việt là 22,7 tỷ đồng. Đây là khoản dự phòng tổn thất do không kiểm kê được hàng tồn kho phế liệu vào thời điểm cuối năm 2009. Đến thời điểm báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc vào 30/6/2010, phần dự phòng hàng tồn kho còn lại là dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm chưa thực hiện.

+ Lợi nhuận chưa thực hiện từ cuối năm 2009 chuyển qua là 15,238 tỷ đồng. Công ty tính thiếu số này làm tăng lợi nhuận cho kỳ báo cáo.

+ Đánh giá các khoản nợ gốc ngoại tệ do chênh lệch tỷ giá hối đoái là 4,363 tỷ đồng, phần chênh còn lại là các chi phí khác.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Sau SX
Trước SX
Chênh lệch
Doanh thu thuần
4564.7
4565.5
-0.8
Giá vốn
3801.6
3834.3
-32.6
Lợi nhuận gộp
763.0
731.2
31.8
Doanh thu TC
136.0
123.3
12.7
Chi phí TC
311.1
311.1
0.0
+ Lãi vay
92.4
102.3
-9.9
Chi phí bán hàng
11.2
11.2
0.0
Chi phí QLDN
15.5
15.5
0.0
Lợi nhuận HĐKD
561.2
516.6
44.6
Lợi nhuận khác
-14.7
-14.7
-0.1
LNTT
546.5
502.0
44.5
LNST
526.4
482.1
44.3
Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm của POM
 
K.A.L
Theo HoSE

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên