TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

POM: Sau kiểm toán lợi nhuận giảm 34 tỷ đồng xuống 659 tỷ đồng

29-03-2011 - 09:24 AM | Doanh nghiệp

POM: Sau kiểm toán lợi nhuận giảm 34 tỷ đồng xuống 659 tỷ đồng

Năm 2011, Thép Pomina đặt mục tiêu đạt 612 tỷ đồng LNST, giảm 7,1% so với thực hiện năm 2010.

Theo tờ trình ĐHCĐ thường niên, năm 2011, CTCP Thép Pomina (POM) đặt mục tiêu đạt 14.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28,6% so với năm 2010.

Tuy nhiên, kế hoạch LNST lại giảm 7,1%, từ 659 tỷ xuống 612 tỷ đồng.

So với số liệu trước kiểm toán là 693 tỷ đồng thì lợi nhuận của POM đã giảm 34 tỷ đồng, tương đương giảm 5%.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Thực hiện
2010
Kế hoạch
2011
Tăng
trưởng
Doanh thu thuần 11,200 14,400 28.6%
LNST 658.9 612 -7.1%
LNST/ Doanh thu thuần 5.88% 4.27%
LNST/ Vốn chủ sở hữu 27.33% 23.30%
Cổ tức 20% 20%

Dự án Pomina 3: Dự kiến sẽ đưa nhà máy hoạt động vào quý 2/2012 theo tiến độ đề ra.

Dự án này có công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm. Tổng vốn (cố định) đầu tư là 2.100 tỷ đồng.

Do tình hình thị trường chứng khoán Việt nam bắt đầu suy thoái từ quý III/2010, Hội Đồng Quản trị thống nhất chỉ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, tạm hoãn các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn khác theo nghị quyết của ĐHCĐ 2010.

Công ty đã mua 1.112.960 cổ phiếu quỹ với giá bình quân là 27.818 đồng/cp.
 
Chỉ tiêu
(tỷ đồng)
Năm 2010
Năm
2009
Trước KT
Sau KT
Doanh thu thuần
11203.0
11202.7
7539.3
Giá vốn hàng bán
9825.7
9826.0
6170.0
Lợi nhuận gộp
1377.3
1376.7
1369.3
Doanh thu tài chính
177.4
177.4
73.2
Chi phí tài chính
772.0
771.8
609.7
 - Trong đó: lãi vay
209.5
209.5
151.2
Chi phí bán hàng
25.8
25.8
19.6
Chi phí QLDN
39.8
39.8
32.1
Lợi nhuận từ HĐKD
717.1
716.8
781.1
Thu nhập khác
0.3
0.3
1.5
LNTT
682.2
683.4
736.2
LNST
692.9
658.9
611.0
LNST của Công ty mẹ
692.9
658.9
504.9
Kết quả kinh doanh hợp nhất của Pomina

Quốc Thắng

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên