TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

POT, L18: Báo lãi cả năm 2012

21-02-2013 - 14:53 PM | Doanh nghiệp

POT, L18: Báo lãi cả năm 2012

Năm 2012, POT đạt 475,13 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% và lợi nhuận cả năm đạt 7,55 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần đầu tư và Xây Dựng Số 18 (L18) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Theo đó, doanh thu quý 4/2012 đạt 347,31 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3,65 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này năm nay chỉ bằng 57,62% kỳ này năm trước nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Tất cả các đơn vị thành viên của LICOGI 18 đều có hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp. Trong điều kiện toàn nền kinh tế gặp khó khăn, bất động sản đóng băng, sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng nói chung, của LICOGI 18 nói riêng cũng không ngoại lệ.

Trước tình hình đó, toàn bộ các công ty thành viên của LICOGI 18 đều điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2012, giảm cổ tức trả cổ đông từ 3% đến 7% so với kế hoạch đề ra.

Lũy kế cả năm đạt 818,79 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% và LNST đạt 16,28 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc công ty mẹ là 9,19 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2011.

Do đó, kết thúc năm 2012 L18 đã hoàn thành được 92% kế hoạch kinh doanh năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

347.31

373.67

-7.05%

818.79

981.82

-16.60%

LNTT

8.37

13.33

-37.21%

21.23

35.67

-40.48%

LNST

6.36

11.03

-42.34%

16.28

28.83

-43.53%

LNST công ty mẹ

3.65

7.67

-52.41%

9.19

21.34

-56.94%

EPS (đồng)

676

1.416

 

1.027

3.952

 

Công ty Cổ phần thiết bị Bưu Điện (POT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 đạt 255,88 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 4/2012, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so với cùng kỳ quý 4/2011.

Quý này, mảng hoạt động kinh doanh đạt 6,35 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2011 âm 4,99 tỷ đồng.

Năm 2012 POT đạt 475,13 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% và lợi nhuận cả năm đạt 7,55 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

255.88

288.89

-11.43%

475.13

561.86

-15.44%

LNTT

7.05

12.69

-44.44%

10.88

11.7

-7.01%

LNST

5.23

9.87

-47.01%

7.55

8.79

-14.11%

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên