TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PPC: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 683 tỷ đồng

30-07-2009 - 09:35 AM | Doanh nghiệp

PPC:  Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 683 tỷ đồng

Sự tăng mạnh của doanh thu tài chính và lợi nhuận gộp giúp cho LNST quý 2 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại tăng 62% so với quý 1.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của PPC trong quý 2 đạt xấp xỉ 1.162 tỷ đồng, tăng 67,6 tỷ (6,2%) so với quý trước. Doanh thu lũy kế 6 tháng  đạt 2256,2 tỷ đồng, bằng 58,6% kế hoạch năm.

So với quý 1, điểm đáng chú ý nhất trong hoạt động kinh doanh quý 2 của PPC là sự tăng mạnh của doanh thu tài chính từ 35,4 tỷ lên 141,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 422,6 tỷ đồng, tăng 138 tỷ (48,7%) so với quý trước. Lũy kế 6 tháng, PPC đạt 706,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 238% kế hoạch năm.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Quý 1
Quý 2
Lũy kế
Doanh thu thuần
1094.3
1161.9
2256.2
Giá vốn hàng bán
788.0
820.9
1608.8
Lợi nhuận gộp
306.3
341.0
647.4
Doanh thu tài chính
35.4
141.5
177.0
Chi phí tài chính
38.5
45.0
83.5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
284.4
422.2
706.6
Lợi nhuận trước thuế
284.3
422.6
706.9
Lợi nhuận sau thuế
260.5
422.6
683.2
Kết quả kinh doanh của PPC
 
Năm 2009, theo kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, PPC đặt mục tiêu đạt gần 3.848 tỷ đồng doanh thu và 297,13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Năm 2008, do biến động tỷ giá đồng Yên Nhật, công ty đã bị lỗ 468 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2009 có dự trù chi phí chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ của khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ. Sáu tháng đầu năm 2009, theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, PPC chưa đánh giá lại khoản vay trên.

Theo lịch trả nợ đợt 1 năm 2009, ngày 20/03/2009, Công ty đã thanh toán trả nợ gốc theo định kỳ với số tiền là: 928,37 triệu JPY. Số dư nợ vay đến thời điểm 30/06/2009 còn lại là: 35,278tỷ JPY.

Tỷ giá giữa VNĐ/JPY tại ngày 30/06/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo là 175,57 VNĐ/JPY, giảm 9,39 đồng so với 31/12/2008. Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm do đó Công ty chưa thực hiện tính Doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này

K.A.L

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên