TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PPC: Năm 2013 đặt kế hoạch LNTT 400 tỷ đồng, giảm 48% thực hiện 2012

16-04-2013 - 15:22 PM | Doanh nghiệp

PPC: Năm 2013 đặt kế hoạch LNTT 400 tỷ đồng, giảm 48% thực hiện 2012

HĐQT xin trình ĐHCĐ về tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 10% (kế hoạch trước đó là 4,5%), dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 là 8%.

CTCP Nhiệt điện Phả lại (mã PPC) công bố nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 25/4/2013 tới đây.

Kế hoạch 2013: LNTT giảm 48% năm 2012

Theo nội dung trình đại hội, HĐQT xin trình ĐHCĐ về tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 10% (kế hoạch trước đó là 4,5%), dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 là 8%.

HĐQT quyết định để ông Nguyễn Khắc Sơn thôi làm thành viên HĐQT, thôi chức Tổng giám đốc PPC kể từ ngày 8/12/2012 để nhận công tác khác và xin ý kiến cổ đông về việc chủ tịch HĐQT là ông Phạm Kim Lâm kiêm Tổng giám đốc.

Quyết định trích thêm 20 tỷ đồng vào quỹ tiền lương năm 2012.

Về kế hoạch kinh doanh 2013, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.530 tỷ đồng, (tăng 15% so với thực hiện 2012) trong đó 91% là doanh thu sản xuất điện (5.046 tỷ đồng), 8,35% là doanh thu tài chính (462 tỷ đồng).

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 400,29 tỷ (giảm 48% so với thực hiện năm 2012) trong đó 278 tỷ từ sản xuất điện, 112 tỷ từ hoạt động tài chính và số còn lại từ hoạt động khác.

Về kết quả thực hiện năm 2012

Mặc dù EVN ưu tiên phát công suất cao tại các nguồn thủy điện và huy động phát công suất thấp tại các nhà máy nhiệt điện, có thời điểm công ty chỉ phát điện một tổ máy song sản lượng điện sản xuất trong năm 2012 đạt 5,427 tỷ kWh, đạt 93,21% kế hoạch năm.

Tỷ giá giữa VND/JPY giảm gần 26 đồng trong năm đã giúp công ty có lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá năm 2012 đạt 103,88 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động tài chính, doanh thu tài chính năm 2012 của PPC đạt gần 660 tỷ đồng trong đó lãi tiền gửi ngân hàng gần 476 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng số tiền đầu tư tài chính ngắn hạn của PPC là gần 4.445 tỷ đồng, bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tuần – 3 tháng là 984,4 tỷ, tiền gửi từ 3 tháng – 1 năm là 1.445 tỷ đồng, cho EVN vay 2.000 tỷ đồng và ủy thác đầu tư với công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt 20 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính dài hạn của PPC đạt hơn 2.770 tỷ trong đó cho EVN vay 350 tỷ đồng, mua 670.000 cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) với giá trị 46.498 tỷ đồng (tính ra giá vốn 69.400 đồng/cp), giá cổ phiếu BTP cuối năm 2012 là 6.100 đồng/cp, đến ngày 29/3 đạt 10.600 đồng/cp.

Ban kiểm soát lưu ý lượng hàng tồn kho cuối năm 2012 của PPC còn lớn, số liệu tồn kho vật tư đến cuối năm 2012 là gần 945 tỷ đồng, tăng 112 tỷ so với cuối năm 2011, công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thêm 16,5 tỷ đồng trong năm.

Tiền lương và thù lao

HĐQT đề xuất tiền lương của Chủ tịch HĐQT năm 2013 (bao gồm cả thưởng an toàn điện) là 590 triệu đồng (hơn 49 triệu đồng/tháng), và Tổng giám đốc là 472 triệu đồng (39,3 triệu đồng/tháng).

Tiền thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 6 triệu đồng/người/tháng.

Tiền thù lao của thành viên Ban Kiểm soát : 5 triệu đồng/người/tháng

Tổng mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 là 1,53 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản tiền lương được trích thêm theo Quy định).

Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên PPC năm 2012 là 12,09 triệu đồng/tháng, tăng 24,5% so với năm 2011.

Nội dung trình ĐHCĐ 2013 của PPC

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên