TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PPE: 14/11 ĐKCC lấy ý kiến cổ đông về tái cơ cấu chức danh nhân sự cấp cao

01-11-2012 - 08:20 AM | Doanh nghiệp

PPE: 14/11 ĐKCC lấy ý kiến cổ đông về tái cơ cấu chức danh nhân sự cấp cao

Nội dung chính: Phê chuẩn thay đổi nhân sự chủ chốt và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE)

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2012

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Ngày thực hiện: dự kiến 30/11/2012 (thời gian cụ thể ghi trong phiếu lấy ý kiến)

Nội dung lấy ý kiến:

+ Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị thôi giao và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

+ Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

+ Phê chuẩn việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PPE lưu ký thực hiện quyền cho VSD.

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 16/11/2012.

thunm

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên