TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PPI, PAN, NKG: Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm

28-08-2011 - 08:10 AM | Doanh nghiệp

PPI, PAN, NKG: Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm

EPS 6 tháng đầu năm 2011 của NKG đạt 1.751 đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI)-HN:

6 tháng đầu năm 2011, PPI đạt 75,1 tỷ đồng doanh thu thuần và 6,09 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần giảm 58% và LNST giảm 50%.

EPS 6 tháng đầu năm 2011 đạt 499 đồng.

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN)-HN

6 tháng đầu năm 2011, PAN đạt 111,52 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,28 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 20% nhưng LNST (LN của cổ đông công ty mẹ) giảm 83%.

EPS 6 tháng đầu năm 2011 đạt 121 đồng.

CTCP Phát triển Hạ tầng và BĐSThái Bình Dương (PPI)-HN:
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 75.1 176.89 -58%
LNST 6.09 12.22 -50%
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN)-HN
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 111.52 92.65 20%
LNST 1.28 7.48 -83%

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG)-HN

6 tháng đầu năm 2011, NKG đạt 1.300,53 tỷ đồng doanh thu thuần và 40,28 tỷ đồng LNST. EPS 6 tháng đầu năm 2011 đạt 1.751 đồng. Cả năm 2010, LNST của NKG đạt 104,35 tỷ đồng tương đương EPS đạt 5.165 đồng.

Lộc Anh

thanhhuong

Trở lên trên