TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PSG: Năm 2012 lỗ hơn 250 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 63 lần vốn chủ sở hữu

28-01-2013 - 07:50 AM | Doanh nghiệp

PSG: Năm 2012 lỗ hơn 250 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 63 lần vốn chủ sở hữu

PSG ở thời điểm 31/12/2012 thiếu hụt vốn lưu động hơn 280 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty hơn 1.100 tỷ thì vốn chủ sở hữu hiện chỉ còn 16,37 tỷ đồng còn lại là nợ vay.

CTCP Đầu tư xây lắp dầu khí Sài Gòn (mã PSG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012, theo đó quý này PSG lỗ hơn 69 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế năm 2012 lên hơn 250 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng của PSG quý 4.2012 chỉ đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 96% cùng kỳ năm trước, doanh thu cả năm 2012 đạt hơn 77 tỷ đồng, giảm 92% năm 2011.

Doanh thu tài chính quý 4/2012 chỉ đạt 26 triệu đồng trong khi chi phí tài chính lên tới hơn 26 tỷ đồng, giảm dù chi phí tài chính quý 4/2012 có giảm 26% so với quý 4/2011 và chi phí tài chính cả năm 2012 giảm 36% năm 2011 song vẫn lên tới hơn 87,6 tỷ đồng, vượt quá doanh thu.

Doanh thu hoạt động chính giảm sút, trong khi hoạt động khác công ty cũng bị lỗ gần 1,87 tỷ đồng quý 4/2012 và lỗ hơn 8 tỷ đồng cả năm.

Lợi nhuận trước và sau thuế quý 4/2012 của PSG lỗ 69,34 tỷ đồng và cả năm lỗ hơn 251 tỷ đồng.

LNST cổ đông công ty mẹ của PSG quý 4/2012 lỗ 69,3 tỷ đồng, cả năm 2012 lỗ 251 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế tính ở thời điểm 31/12/2012 lên tới 337,4 tỷ, tương đương 96,4% vốn chủ sở hữu.

Chỉ tiêu Quý IV Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

2012
2011
2012 2011
Doanh thu bán hàng 15.21 417.86 -96% 77.01 912.81 -92%
Doanh thu tài chính 0.026 2.82 -99% 1.15 7.57 -63%
Chi phí tài chính 26.11 35.43 -26% 87.60 54.98 -36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.11 11.16 -54% 29.76 43.56 -74%
Lợi nhuận khác (1.87) (3.66) n/a (8.17) (3.52) n/a
LNTT (69.34) (101.71) n/a (251.65) 87.23 n/a
LNST cổ đông công ty mẹ (69.32) (97.79) n/a (251.33) (87.24) n/a

Tình hình tài chính của PSG cuối năm 2012 khá bi đát khi công ty đang ở tình trạng thiếu vốn lưu động, tổng tài sản ngắn hạn của công ty ở thời điểm 31/12/2012 là 678,6 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên tới 961 tỷ đồng (thiếu hụt hơn 280 tỷ đồng).

Tổng tài sản của công ty hơn 1.100 tỷ thì vốn chủ sở hữu hiện chỉ còn 16,37 tỷ đồng (lỗ lũy kế 337,4 tỷ/vốn điều lệ 350 tỷ đồng), còn lại 1.032 tỷ đồng là nợ vay (gấp 63 lần vốn chủ sở hữu).

Trong số khoản nợ phải trả thì vay nợ dài hạn chịu lãi dài hạn là 59,46 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn là 279 tỷ đồng (đều giảm so với đầu năm).


Cổ đông lớn của PSG chính là PVX

Phương Mai

phuongmai

HNX

Trở lên trên