TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PTB: LNST quý IV gấp 2,5 lần cùng kỳ

22-02-2012 - 20:45 PM | Doanh nghiệp

PTB: LNST quý IV gấp 2,5 lần cùng kỳ

EPS năm 2011 đạt 6.464 đồng.

Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011.

Doanh thu thuần quý IV đạt 487 tỷ đồng, giảm 11,23% so với cùng kỳ nhưng nhờ tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm mạnh so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 61,78 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ.

LNST của riêng quý IV đạt 12,67 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm 2010 nâng LNST lũy kế (LNST thuộc cổ đông công ty mẹ) cả năm 2011 lên 56,33 tỷ đồng, tăng 44,25% so với năm 2010. EPS năm 2011 đạt 6.464 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

2011

2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

487.01

548.61

-11.23%

1784.35

1469.56

21.42%

Giá vốn

425.23

505.40

 

1554.17

1469.56

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

87.31%

92.12%

 

87.10%

100.00%

 

LN gộp

61.78

43.21

42.98%

230.19

176.43

30.47%

DT tài chính

0.68

2.1

-67.62%

7.53

6.25

20.48%

Chi phí tài chính

16.32

13.44

 

55.88

39.17

 

Chi phí lãi vay

13.29

11.69

 

45.32

36.63

 

Chi phí bán hàng

18.55

15.15

 

63.83

51.05

 

Chi phí quản lý DN

15.09

11.00

 

49.31

43.69

 

Lợi nhuận thuần

12.49

5.73

 

68.7

48.78

 

Lợi nhuận khác

1.69

1.04

 

4.44

3.8

 

LNST

13.22

5.33

148.03%

58.79

40.7

44.45%

LN ròng

12.67

4.92

157.52%

56.33

39.05

44.25%

EPS (đồng)

 

 

 

6464

5040

 

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HoSE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên