TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PTC: Công ty mẹ lỗ 6,02 tỷ đồng 6 tháng, Kiểm toán lưu ý hàng loạt vấn đề về HĐKD

27-08-2011 - 17:16 PM | Doanh nghiệp

PTC: Công ty mẹ lỗ 6,02 tỷ đồng 6 tháng, Kiểm toán lưu ý hàng loạt vấn đề về HĐKD

Nhà máy vật liệu viễn thông 1-đơn vị trực thuộc công ty-đã ngừng hoạt động từ ngày 9/11/2009 nhưng số liệu báo cáo tài chính của nhà máy đang được phản ánh theo nguyên tắc hoạt động liên tục.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng của công ty mẹ đã qua soát xét của công ty mẹ.

6 tháng đầu năm 2011, PTC đạt 73,64 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ 6,02 tỷ đồng sau thuế. So với mức lỗ 5,01 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2010, mức lỗ 6 tháng đầu năm 2011 tăng thêm 1,01 tỷ đồng.

Tổng lỗ sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2011 của công ty mẹ PTC là 13,34 tỷ đồng.

Đáng chú ý là đơn bị kiểm toán A&C cho biết một phần chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ là 5,22 tỷ đồng được phản ánh vào chỉ tiêu chi phí trả trước ngắn hạn thay vì phản ánh vào báo cáo KQKD. Nếu thực hiện kết chuyển khoản chi phí này vào KQKD trong kỳ thì LNST và lỗ lũy kế giảm tương ứng.

Ngoài ra, công ty chưa trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư vào công ty con với số tiền 1,03 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý việc nhà máy vật liệu viễn thông 1-đơn vị trực thuộc công ty-đã ngừng hoạt động từ ngày 9/11/2009 nhưng số liệu báo cáo tài chính của nhà máy đang được phản ánh theo nguyên tắc hoạt động liên tục trong đó toàn bộ tài sản cố định hữu hình là dây chuyền sản xuất tại nhà máy có nguyên giá và giá trị còn lại lần lượt là 59,75 tỷ đồng và 24,57 tỷ đồng và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng giá trị là 9,04 tỷ đồng không còn phát huy hiệu quả.

Lộc Anh

thanhhuong

HoSE

Trở lên trên