TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVA: LN ròng sau kiểm toán tăng 9,39%

21-04-2011 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

PVA: LN ròng sau kiểm toán tăng 9,39%

Sự chênh lệch LNST chủ yếu là do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chênh lệch 5,47 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) thông báo Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010.

Theo báo cáo đã kiểm toán, Lợi nhuận ròng của PVA năm 2010 tăng 4,98 tỷ đồng tương đương mức tăng 9,39%.

Sự chênh lệch LNST chủ yếu là do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chênh lệch 5,47 tỷ đồng.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 591.97 479.48 -112.49
giá vốn 555.59 442.3 -113.29
LN gộp 36.38 37.17 0.79
DT tài chính 103.11 102.4 -0.71
CP tài chính 42.28 41.98 -0.3
CP bán hàng 3.53 3.53 0
CP quản lý DN 25.43 31.76 6.33
LN thuần từ HĐKD 68.25 62.29 -5.96
LN khác 2.5 21.9 19.4
LN trước thuế 70.75 84.19 13.44
Thuế TNDN 28.52 28.32 -0.2
Thuế TNDN Hoãn lại -10.8 -5.33 5.47
LNST cty mẹ 53.03 58.01 4.98
Lộc Anh
Theo PVA

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên