TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVA: Xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án phát hành cp bằng mệnh giá cho CĐHH từ 1:2,95 thành 1:3,2

28-04-2010 - 17:05 PM | Doanh nghiệp

PVA: Xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án phát hành cp bằng mệnh giá cho CĐHH từ 1:2,95 thành 1:3,2

Theo phương án phát hành mới, công ty dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Theo tin từ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Nghệ An (mã CK: PVA) ngày 22/4/2010, công ty xin ý kiến cổ đông điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Việc lấy ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện từ ngày 24/4/2010 đến 10/5/2010.

Theo phương án phát hành mới, công ty dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Phương án này sẽ thay thế cho phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua.

 
Trong đó, 32 triệu cổ phiếu được phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:3,2 tức tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 3,2 cổ phiếu phát hành thêm với giá bằng mệnh giá.

500.000 cổ phiếu sẽ được công ty chào bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty với giá bằng mệnh giá. Lượng cổ phiếu phát hành cho CB, CNV không bị hạn chế chuyển nhượng.

 
17,5 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông chiến lược với giá 12.000 đồng nhằm mở rộng quy mô hoạt động theo định hướng chiến lược của công ty. Trong đó, Công ty TNHH Vietnam Investment Partner đăng ký 5 triệu cp; Công ty VIP LLC đăng ký mua 1 triệu CP; CTCP Chứng khoán Dầu khí đăng ký mua 1,8 triệu CP; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản PDIC đăng ký 2,2 triệu CP và 7,5 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được HĐQT lựa chọn và phân phối với giá không thấp hơn 12.000 đồng.
 
Vốn thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
 

Các hạng mục đầu tư

Vốn
(tỷ đồng)
Góp vốn liên doanh
251,81
Bất động sản 139,8
Dự án công nghiệp
(mỏ đá Cánh Sạt)
9,7
Mua trang thiết bị 32,68
Bổ sung vốn lưu động 101
Tổng 534,99
 
Theo PVA
 T.Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên