TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVC: 24/10 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền 10% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11-10-2013 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

PVC: 24/10 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền 10% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 15/11/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí – CTCP (PVC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2013

- Lý do và mục đích:

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/11/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/11/2013

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015;

+ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên