TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVC: 26/9 ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 100:35

15-09-2012 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

PVC: 26/9 ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 100:35

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 08/10/2012 đến 31/10/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí – CTCP (PVC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2012

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán phát hành: 15.000.000 cổ phiếu.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:35 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được mua 35 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và xử lý đối với số cổ phần chưa phân phối sau khi đã thực hiện việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược với các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 08/10/2012 đến 31/10/2012

+ Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu lại cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 08/10/2012 đến 05/11/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại Ban kế hoạch, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên