TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVC: Đạt hơn 2.630 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2011

24-02-2012 - 10:05 AM | Doanh nghiệp

PVC: Đạt hơn 2.630 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2011

LNST quý IV của PVC đạt 44,51 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 22,46 tỷ đồng.

Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (PVC) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011 đã hợp nhất.

Dù doanh thu thuần giảm 10,77% nhưng nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm mạnh từ 91% cùng kỳ còn 78,55% nên lợi nhuận gộp đạt 169,64 tỷ đồng, tăng 114,19% so với cùng kỳ.

LNST quý IV của PVC đạt 44,51 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 22,46 tỷ đồng, giảm 48,53% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2011, PVC lãi ròng 70,35 tỷ đồng. EPS năm 2011 đạt 3.982 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

2011

2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

790.98

886.42

-10.77%

2633.07

1740.98

51.24%

Giá vốn

621.34

807.21

 

2235.72

1536.25

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

78.55%

91.06%

 

84.91%

88.24%

 

LN gộp

169.64

79.2

114.19%

397.35

204.72

94.09%

DT tài chính

7.19

8.31

-13.48%

60.16

16.49

264.83%

Chi phí tài chính

12.23

-8.82

 

35.36

18.72

 

Chi phí lãi vay

8.67

3.66

 

17.38

11.04

 

Chi phí bán hàng

36

40.21

 

100.25

92.46

 

Chi phí quản lý DN

68.46

40.02

 

179.41

88.96

 

Lợi nhuận thuần

60.15

16.11

 

142.48

21.08

 

Lợi nhuận khác

 

 

 

 

 

 

Lãi, lỗ liên doanh LK

 

 

 

 

 

 

Thuế

 

 

 

 

 

 

LNST

44.51

43.85

1.51%

139.38

122.09

14.16%

LN ròng

22.46

43.64

-48.53%

70.35

121.87

-42.27%

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên