TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVC: Năm 2009 đạt 44,93 tỷ đồng LNST, giảm 35% so với năm 2008

07-02-2010 - 13:03 PM | Doanh nghiệp

PVC: Năm 2009 đạt 44,93 tỷ đồng LNST, giảm 35% so với năm 2008

Tuy LN thuần cả năm 2008 lẫn 2009 của PVC đều âm nhưng nhờ hoạt động liên doanh liên kết mà LNST hợp nhất cả 2 năm đều đạt mức dương.

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí-CTCP (mã CK: PVC) thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và năm 2009.

Năm 2009, PVC đạt 228,8 tỷ đồng doanh thu và 27,69 tỷ đồng LN gộp từ hoạt động kinh doanh chính. Khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cao (41,55 tỷ đồng) kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty xuống âm 12,55 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ 17,85 tỷ đồng lợi nhuận từ liên doanh, liên kết mà LNST của PVC đạt 4,759 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính cả năm của PVC đạt 563,68 tỷ đồng, tăng 34,58% so với năm 2008. LN gộp từ hoạt động kinh doanh chính của PVC cả năm 2009 đạt 69,89 tỷ đồng, giảm 26,47% so với cùng kỳ do tỷ trọng giá vốn trên doanh thu năm 2009 tăng 5,61% so với năm 2008.

Chỉ tiêu

Qúy IV/2009

Năm 2009

Năm 2008

Tăng

Doanh thu

228,8

563,68

418,83

34,58%

Giá vốn

190,07

464,21

321,4


LN gộp

27,69

69,89

95,05

-26,47%

DT tài chính

1,31

4,28

5,3


Chi phí tài chính+bán hàng+quản lý

41,55

106,18

120,33


LN thuần

(12,55)

(32,02)

(19,99)


LN khác

(0,518)

(0,686)

0,473


Lãi lỗ liên doanh/lkết

17,85

78,15

89,85


LNST

4,759

44,93

69,17

-35,04%

Các khoản chi phí lên 106,18 tỷ đồng  (trong đó, chi phí quản lý là 26,81 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 29,63 tỷ đồng và chi phí quản lý là 49,73 tỷ đồng)kéo LN thuần của PVC xuống mức âm 32,02 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2008, công ty lỗ thuần 19,99 tỷ đồng.

Hoạt động liên doanh liên kết là hoạt động kéo LNST hợp nhất cả năm 2008 lẫn 2009 lên mức dương. Năm 2009, tổng LNST của công ty đạt 44,93 tỷ đồng (trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là 41,92 tỷ đồng), giảm 35,04% so với năm 2008.

So với kế hoạch 560 tỷ đồng doanh thu (điều chỉnh giảm từ 650 tỷ đồng) và 44 tỷ đồng LNST (điều chỉnh giảm từ 60 tỷ đồng), năm 2009, PVC hoàn thành vượt kế hoạch điều chỉnh.

Theo Drillingmud

Thanh Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên